Vídeo Conferència sobre La història del Tarot com a expressió arquetípica de cada època

Vídeo de la Conferència del 8è Congrés de Tarot, sobre La història del Tarot com a expressió arquetípica de cada època.

Comments are closed.