Teràpia Psicològica

terapia-psicologica

Amb la teràpia psicològica és essencial la cerca de sentit a la vida i al món que ens envolta. La Psicologia Analítica (Carl Gustav Jung) ajuda a entendre i aprofundir en la complexitat de la Psique, a més a més, la seva visió és més filosòfica i espiritual donant sentit al dolor i a les experiències més difícils de la vida. Això ajuda molt als pacients perquè les seves dificultats, els seus errors i patiments tenen sentit. La teràpia va enfocada a alleugerir el patiment del pacient, però també a enfortir la seva personalitat per a que ell mateix pugui aguantar el seu propi dolor i així, pugui transformar-se.

La teràpia psiològica en últim terme, va encaminada a canviar estructures de la personalitat. Aquest canvi comença amb preses de consciència successives de l’Inconscient (“insight”), que ens permetran començar a integrar la personalitat i anar curant les nostres angoixes, depressions, ansietats i carències. Les preses de consciència ens ajudaran a que l’aspecte terapèutic del símbol comenci a actuar permetent la integració dels oposats, i per tant, la curació.

La teràpia consta de tres parts:

  • La Carta Astral i l’Entrevista Personal
    La Carta Astral és un mapa simbòlic de la nostra Psique, que mostra els punts forts i febles, així com les possibles àrees d’expansió i les àrees “fosques”, les potencialitats, els recursos i també els obstacles i les frustracions. L’entrevista personal a través de la Carta Astral ajuda al pacient a través del diàleg a desenvolupar una presa de consciència dels esquemes interns, pautes heretades i de quins són els mites personals en base dels quals configura la seva existència.
  • La Visualització Creativa amb el Tarot
    La Visualització Creativa amb el Tarot permet que a través de la imaginació es puguin “veure i escoltar” les imatges que emergeixen de l’Inconscient. Els continguts apareixen personificats i es pot establir una relació dialèctica, i aleshores allò que està sepultat en l’Inconscient, que està en l’oblit emergeix produint una pressa de consciència (insight). El que sorgeix de la Visualització Creativa amb el Tarot té, en si mateix, una autèntica funció terapèutica. La repetició continuada de les visualitzacions provoca que el Símbol sigui terapèutic perquè permet cosir la ferida, és a dir, la divisió interna, les nostres contradiccions i patologies.
  • Els Tattwas
    Els Tattwas potencien els efectes de la visualització. El Tarot Tattwas l’utilitzo per sanar diferents símptomes psicològics i trastorns. Cada Arcà envia un missatge simbòlic a l’Inconscient permetent “canviar” la informació que existeix en el mateix, és a dir, ajuda a modificar les pautes inconscients que té el pacient i a curar els símptomes que produeixen els trastorns i alteracions psicològiques.
Si vol tenir una informació més amplia sobre la nostra teràpia Simbòlica i Analítica faci clic en el següent enllaç: MÉS INFORMACIÓ.

Canalitzi i resolgui els seus problemes de: ansietat, estrès, dependència, depressió … Amb la nostra teràpia Simbòlica i Analítica l’ajudarem a enfrontar-s’hi i a superar-los. Soliciti cita previa per mitjà del nostre formulari de CONTACTE per a una avaluació psicològica preliminar.

Comments are closed.