Llibre del Tarot Rider-Waite

Els diferents jocs de les cartes del Tarot són una expressió de la imaginació. A través de la imaginació s’expressen les imatges primordials creant un model simbòlic, que es manifesta des dels Tarots del Renaixement que van il·lustrar als seus prínceps, fins a l’Ocultisme que el va anomenar el Llibre de Thot. D’aquesta antiga saviesa abolida pel triomf del racionalisme, el Tarot emergeix com una de les síntesis més impressionants, amb el seu poder de relacionar els símbols i les idees, i la seva suggerent força per a l’exercici de la imaginació. El Tarot es presenta com una “construcció” simbòlica, en la qual, uns veuen una cosmovisió, altres un “edifici”, les claus del qual estan ocultes, i altres, un conjunt d’imatges aleatòries. Però si tenim en compte, que l’home és una animal hermenèutic, seria estrany que el Tarot només fos un conjunt d´ imatges sense sentit. De fet, s’ha mantingut que el Tarot, o bé no té cap sentit (només és un joc de cartes), o bé, és un mitjà de desenvolupament interior, una clau per a l’aprenentatge, un sistema que permet aprehendre el motiu subjacent dels esdeveniments, o un codi de símbols que abasta les reaccions de l’inconscient davant del misteri de l’existència.


Vídeo de presentació del llibre

EL TAROT RIDER-WAITE

El seu simbolisme iconogràfic i psicològic

amb relació al Procés d’ Individuació

Autor: Antoni Amaro

Editorial José J. de Olañeta

 


El Tarot Rider-Waite

Aquest llibre, amb quasi dues-centes imatges, és un apassionant estudi sobre el Tarot Rider-Waite. A la primera part, he acudit a les fonts del Tarot, fent una anàlisi sobre la imatge dels Tarots Tradicionals {Visconti-Sforza, Mantegna (Segle XV) i Marsella (segle XVIII)} des d’una perspectiva iconogràfica.

L’estudi iconogràfic m’ha permès investigar el Tarot des de múltiples aspectes, fent necessària una àmplia exploració dels textos escrits i visuals del context cultural. He comparat el Tarot amb l’època, amb el context d’on va sorgir, per revelar les actituds inconscients del seu temps i com es manifesten en el mateix. Per això, he relacionat el Tarot de Mantegna amb la Filosofia Hermètica i els frescos del Palazzo Schifanoia de Ferrara, el Tarot Visconti-Sforza amb l’Art de la Memòria i el Tarot de Marsella amb l’Alquímia i el ocultisme.

A la segona part, l’anàlisi psicològica i simbòlica del Tarot Rider-Waite relacionant-lo amb el Procés d’Individuació de Carl Gustav Jung i l’hermenèutica simbòlica del Cercle d’Eranos m’ha permès demostrar que aquest llibre mut d’imatges creat per la imaginació, i que emergeix de les profunditats de l’Inconscient Col·lectiu, apunta cap a una finalitat, proposant un procés de transformació de la personalitat.

A continuació exposo una part de dos capítols. Si voleu consultar-los feu clic en el següent enllaç:

EL TAROT RIDER-WAITE.

 

PRINCIPALS DISTRIBUÏDORS I LLIBRERIES ON ES POT ADQUIRIR EL LLIBRE

 

Comments are closed.