Arquetip, Mite, Art i Tarot

Aquest assaig planteja l’estudi dels quatre grans Tarots que van sorgir a Europa en diferents períodes històrics i la seva relació amb l’arquetip principal (“l´esdeveniment fundador”) de cada època històrica. A través de l’estudi iconogràfic i mitològic dels Tarots de Mantegna (1460-1465), Visconti-Sforza (1440-1448), el Tarot de Marsella (1760) i el Tarot Rider-Waite (1910) s’ha relacionat el Tarot amb els diferents moviments artístics i amb els arquetips fundadors de cada període històric respectivament: el Renaixement (segles XV i XVI), el Romanticisme (i l’ocultisme) (segles XVIII-XIX) i el Simbolisme i les avantguardes artístiques (segle XX).

Aquesta relació ha permès connectar al ‘Tarot amb la cultura i la mentalitat del seu temps, demostrant com cada Tarot reflecteix el moment sociocultural, a través de les imatges del mite dominant (l’arquetip fonamental), que correspon a un entorn comú, delimitat per una època, un estil i una estètica artística, una sensibilitat, en definitiva, una visió i, per tant, una expressió del món, així el mite i la seva “geografia mítica” ens deixen entreveure una experiència imaginària on es manifesta la saviesa perenne dels arquetips.

 
 
 
 

PRINCIPALS DISTRIBUIDORS I LLIBRERIES ON ES POT ADQUIRIR EL LLIBRE

 

Comments are closed.