Qui Sóc

psicòleg professional

Sóc l’ Antoni Amaro i Sánchez, psicòleg professional i col·legiat nº 18.147. La meva amplia formació interdisciplinar m’ha portat a desenvolupar al llarg de tots aquest anys, amb el meu treball a diferents Centres terapèutics: Centre Gestual, Centre Indra, Centre Creixent, Centre de Salut SORATH – tots aquests a Barcelona- i al Centre Iris a Lloret de Mar (Girona), una teràpia psicològica analítica basada en el simbolisme.

Actualment des de fa més de cinc anys tinc consulta i desenvolupo la meva tasca professional al Centre Psicoterapèutic ARS SALUS situat al carrer Rosselló nº 332 de Barcelona ciutat.

La meva experiència professional

Porto més de vint anys dedicant-me a la teràpia profunda des de la psicologia de Carl Gustav Jung. Treballo amb el món simbòlic i amb els Arquetips que són els creadors de la imatges simbòliques tenint en compte allò que necessita la psique i per tant, l’individu. La perspectiva sempre és holística i enfoca a l’individu com un tot.

També porto anys impartint Cursos d’Astrologia, Cursos de Visualització Creativa a través del Tarot, Cursos de Psicologia Analítica (Junguiana), Cursos de Tattwas, Cursos de Càbala (Arbre de la Vida) i Cursos de Simbolisme. Aquests cursos s’han anat creant a través de la meva experiència amb les persones, i també aplicant tota la teoria de l’Inconscient Col·lectiu i les seves imatges simbòliques (els Arquetips).

Sóc creador d’una tècnica de visualització creativa a través del Tarot que porto anys aplicant en els cursos i en la teràpia. La finalitat d’aquesta tècnica es posar-nos en contacte amb l’inconscient per a que parli a través del seu llenguatge que és el símbol. La visualització creativa a través del Tarot ens permet “dirigir” la imaginació per provocar canvis en l’Inconscient i per tant modificar-lo.

La meva formació acadèmica

  • Llicenciat en Periodisme per la Facultat de Ciències de la Informació de la Universitat Autònoma de Barcelona (1980-85).
  • Diplomat per la Faculty of Astrological Studies de Londres (1999-2001).
  • Llicenciat en Psicologia Clínica per la Facultat de Psicologia de la Universitat Ramon Llull (2005-09).
  • Máster en Psicologia Analítica (Junguiana) per la Facultat de Psicologia de la Universitat Ramon Llull (2003-04). Participant en el XVI Congress of the International Association for Analytical Psychology (IAAP) Barcelona (2004).
  • Máster en Estudis comparats d’Art, Literatura i Pensament per la Facultat d’Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra (2011-12).
  • Doctor en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra (2013-15).
    El títol de doctor em va ser atorgat per la defensa de la tesi doctoral (Cum Laude):
    “Les imatges del Tarot Rider – Waite: el seu significat iconogràfic i simbòlic en relació al Procés d’Individuació”
centre-gestual centre-indra faculty-astro-london
logo-uab logo-url logo-pf

Comments are closed.