Curs de Visualització Creativa del Tarot (Arcans Menors)

Curs dirigit a les persones que es vulguin conèixer més i estiguin interessades en un coneixement profund del Tarot. Els ARCANS MENORS del Tarot representen les experiències de la vida. D’alguna forma tots passarem per aquestes experiències necessàries per al nostre aprenentatge i procés evolutiu. Inici del Curs de Visualització…

Continuar Llegint