Càbala (L’Arbre de la Vida)

arbre_vida

CURS DE L’ARBRE DE LA VIDA

La Càbala és l’aspecte interior i místic del Judaisme, és l’ensenyament dels Atributs de la Divinitat, la Naturalesa de l’Univers i el Destí de l’Home. Transmesa per revelació, ha estat utilitzada durant segles per una tradició que ha variat periòdicament la seva dimensió mitològica i metafísica, segons les necessitats dels diferents llocs i èpoques. Per tant, ha adquirit un ampli espectre de presentacions, inclosa una línia occidental.

La Màgia, la Càbala i l’Alquímia són la veritable Tradició Oculta de la Civilització Occidental que expressen cadascuna des del seu llenguatge simbòlic, la recerca incessant de l’Home Occidental de la Unió dels Oposats i la seva relació amb la Divinitat.

L’Eix Central de la Càbala és l’ARBRE DE LA VIDA, que és una representació arquetípica de la Psique. Permet vivenciar l’essència dels Arquetips i experimentar diferents estats de Consciència. A través del Ritual i la Visualització podem experimentar les profundes forces que regeixen la Psique, permetent que es manifestin els Arquetips i experimentar-los conscientment.

Aquest curs està enfocat des d’un punt de vista pràctic, per a que puguem experimentar les forces arquetípiques i connectar des del simbolisme, des de la forma fins a l’essència, amb la nostra part més profunda.

TEMARI

 • LA CÀBALA
  (Context històric: L’Edat Mitjana, la influència en l’Alquímia, la Màgia i el Cristianisme)
  (Marc Teòric: La Creació: Contracció i Expansió, els Vels d’Existència Negativa i la Manifestació Positiva: l’Arbre de la Vida)
 • LA MAGIA
  (Context històric: L’Edat Mitjana, la influència en la Càbala i en l’Alquímia)
  (Marc teòric:

  1. Unió dels Oposats -Microcosmos i Macrocosmos-
  2. El Pentagrama i l’Hexagrama
  3. Màgia Celta i Mitologia Artúrica
  4. Màgia Cabalística: (Arcàngels i Àngels)
 • L’ALQUÍMIA
  (Context històric: L’Edat Mitjana, la influencia en la Càbala i la Màgia)
  (Marc Teòric: La Ciència Hermètica, la Gran Obra i la Pedra filosofal.
  Les fases de l’Alquímia: la Nigredo, l’Albedo i la Rubedo)
 • L’ARBRE DE LA VIDA
  (Marc teòric: L’Arbre de la Vida a dins de la Càbala

  1. Les Sephirot i els Senders
  2. Els Quatre Móns
  3. Les Sephirot i l’Home:
   1. La Triada de la Personalitat
   2. La Triada de la Individualitat
   3. La Triada dels Superns)
 • LA VISUALIZACIÓ I L’EXPERIÈNCIA ARQUETÍPICA:
  (Tècniques de Ritual i de Visualització Creativa: Contacte amb els Arquetips)

  • El Viatge per les Sephirot
  • El Viatge pels Senders

Soliciti informació sobre les dates, horaris i places disponibles per inscriure’s al nostre CURS DE L’ARBRE DE LA VIDA. Contacti amb nosaltres per mitjà del nostre formulari de CONTACTE per veure la seva disponibilitat. Afanyeu-vos PLACES LIMITADES!

Comments are closed.